Om ni vill komma i kontakt med oss kan ni prova med följande alternativ

Mobil nr: 070-5812918 som ni kan skicka frågor via sms.

Mail: linda_hampus@hotmail.com